JUMP TOINNOVATION

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม AIS จึงไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ และพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด

School Van Clever

ระบบควบคุมรถอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้ตลอดเวลา และช่วยคนขับรถในการจัดการรอบการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

อำนวยความสะดวกผู้ปกครอง
ในการติดตามรถ การรับ-ส่ง บุตรหลานระหว่างเดินทางกลับโรงเรียน

ผู้ปกครอง / โรงเรียน
สามารถดูบุตรหลานผ่านกล้องในรถจากมือถือผ่านแอปพลิเคชัน

โรงเรียน / เจ้าของกิจการรถตู้
สร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนเรื่องการเอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียน

next-arrow

Forest Fire Detection

อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าด้วย IoT และดาวเทียม โดยความร่วมมือระหว่าง เอไอเอส และมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากไฟป่าในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
Sensors : Frame detection, CO, Temperature etc.

แนวทางนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถ ตรวจจับได้เร็วขึ้น
และ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า

Sensors
การตรวจจับความชื้น, ความเข้มของแสง, ควันไฟ, ไฟ

Machine Learning
สามารถนำข้อมูลของการตรวจจับมาหาความสัมพันธ์
เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้

*ข้อจำกัดคือ บริเวณป่าที่เป็นจุดกำเนิดไฟป่า นั้นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงจำเป็นจะต้องใช้ดาวเทียม เพื่อรับข้อมูล IoT ผ่านดาวเทียม

next-arrow

AI Jaundice monitor

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้มีความเสี่ยงสามารถตรวจวัดอาการเบื้องต้นของโรคดีซ่าน (ตาเหลือง) ด้วยตัวเองง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ถ่ายรูปสีตาขาวด้วยตัวเอง
ถ่ายรูปสีตาขาวด้วยโทรศัพท์มือถือ

AI Model
ส่งรูปไปให้ AI Model ใน AIS Enterprise Cloud

วิเคราะห์และให้คำแนะนำ
AI จะวิเคราะห์ระดับสีเหลืองในตาขาวและระดับการ ตอบสนองของ bilirubin พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน

back-top-arrow